SkyLimit Industry

Skylimit Industry

SkyLimit Industry buduje průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků, a to především ve strojírenském sektoru. Strojírenství bylo vybráno proto, že se jedná o tradiční odvětví domácího průmyslu se širokou základnou a s vysokou přidanou hodnotou, které je dosahováno především díky schopnostem a flexibilitě českých inženýrů a vysoké kvalitě domácí pracovní síly.

SkyLimit Industry nabízí soukromým investorům inovativní koncept dlouhodobého investování do domácího průmyslu s možností nadstandardního zhodnocení kapitálu, přičemž jejich riziko je rozloženo mezi více cílových společností.

Z podnikatelů a manažerů se stávají investoři

Současná situace na globálních finančních trzích je charakterizována přebytkem likvidity a nízkými úrokovými sazbami. Česká ekonomika úspěšně pokračuje ve stahování náskoku ekonomik vyspělých států a díky její úspěšnosti v posledních letech dochází k akumulaci domácího kapitálu. Mnozí někdejší pionýři domácího podnikání již úspěšně monetizovali svoje úsilí a z podnikatelů a úspěšných manažerů se stávají investoři. Noví investoři však jen obtížně nacházejí dostatek investičních příležitostí ke zhodnocení svého kapitálu. Poté co byla saturována jejich potřeba investovat do standardních konzervativních investičních nástrojů a do veřejně obchodovatelných akcií, vzniká v domácí ekonomice přirozená poptávka po alternativních investičních nástrojích. Jedním z nich jsou investice do private equity, tedy do akcií či obchodních podílů v neveřejně obchodovatelných společnostech.

Vznik společnosti SkyLimit Industry SICAV a.s. (dále SkyLimit Industry nebo Fond), je odpovědí na tento nový trend.

Zakladatel fondu

Společnost SkyLimit Investments s.r.o. je zakladatelem SkyLimit Industry SICAV a.s. 

SkyLimit Investments s.r.o. je investiční a poradenská společnost nabízející soukromým investorům se zájmem o investování do firemních aktiv komplexní produkt od identifikace projektů, profesionální exekuce investiční transakce a zajištění akvizičního financování až po řízení portfolia a tvorbu hodnoty.