SkyLimit Industry

Michal Bakajsa

  • odborník v oblasti korporátního bankovnictví a strukturovaného financování
  • zaměření na rozvoj obchodní činnosti a synergického potenciálu portfolia
  • praxe: Česká exportní banka (náměstek GŘ), ČS, Dresdner Bank CZ, BAWAG Bank, ČSOB

Michal Bakajsa řídí rozvoj obchodní činnosti a synergického potenciálu společností ve vlastnictví Fondu. Jeho manažerské zkušenosti a obchodní kontakty jsou základem růstu obratu a celkové výkonnosti společností v portfoliu Fondu.

Michal patří mezi přední odborníky v České republice v oblasti exportního a strukturovaného financování. V poslední době pracoval ve funkci místopředsedy představenstva a obchodního náměstka generálního ředitele České exportní banky. V průběhu své kariéry dále pracoval v České spořitelně, Dresdner Bank CZ, a BAWAG Bank na pozici ředitele odboru odpovědného za strukturované financování a syndikované úvěry; zastával také pozici ředitele útvaru exportního a strukturovaného financování obchodu v Československé obchodní bance. Má dlouholeté zkušenosti z vrcholového managementu se zaměřením na obchod, finance i projektové řízení.